Search

ค้นพบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ที่ขอนแก่น

ขอนแก่น

เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีหน้าผาสูงชันลดหลั่นลงมาจนดูเหมือนม่านขนาดใหญ่ พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ ทำให้บรรยากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ ถ้ำค้างเขา ถ้ำภูตาโล ถ้ำพระ น้ำตกตาดฟ้า เป็นต้น

เขื่อนอุบลรัตน์ ทำหน้าที่เป็นเขื่อนเอนกประสงค์สำหรับผลิตไฟฟ้า เกษตร ประมง ป้องกันน้ำท่วม คมนาคมขนส่ง รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวขอนแก่น ภายในพื้นที่เขื่อนมีร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมบางอย่าง เช่น ล่องเรือชมทิวทัศน์ ชมสวนพันธุ์ไม้ที่พบในวรรณคดี สวนประติมากรรมไดโนเสาร์ และบริการสนามกอล์ฟ

เที่ยวไทย ศูนย์วิจัยและวิจัยฟอสซิลภูเวียง เป็นศูนย์วิจัยและศึกษาที่ให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาแก่ประชาชน อาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนบริการ การศึกษา และนิทรรศการ โซนนิทรรศการจัดแสดงต้นกำเนิดของจักรวาล หิน แร่ธาตุ ฟอสซิล และแบบจำลองไดโนเสาร์

ตลาดต้นตาล แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศสวนสวยท่ามกลางพื้นที่สีเขียวร่มรื่นกว่า 40 ไร่ มีที่จอดรถให้บริการมากกว่า 1,500 คัน เปิดทุกวัน เวลา 16.00 น. ถึง 1.00 น.

ผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชลนบถ (มัดหมี่ อ ชนบท) คือศูนย์กลางการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงามเป็นเครื่องหมายการค้าของจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสไตล์ยุ้งฉางอีสานที่มีความรู้ในท้องถิ่นในด้านต่างๆ กล่าวคือ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ผ่านการจัดแสดงที่ทันสมัย สามารถเข้าศูนย์ได้ทางประตูศรีธาร

บึงแก่นนครมีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 600 ไร่ เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของชาวเมือง เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุด ถนนที่ล้อมรอบทะเลสาบมีร้านอาหารมากมายเรียงราย ด้านเหนือสุดของทะเลสาบคืออนุสาวรีย์เจ้าเพียวเมืองแพนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงแต่ละชุมชนในจังหวัดขอนแก่น และทำให้ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจในชุมชนของตน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย มี 5 โซน:

โซน 1 : ความรู้เบื้องต้นจังหวัดขอนแก่น, โซน 2 : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขอนแก่น, โซนที่ 3 : การก่อตั้งเมือง, โซนที่ 4 : เมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น, โซน 5 : ขอนแก่นวันนี้