Search

ยิ่งเกิด covid ความต้องการสินค้าแช่แข็งยิ่งเพิ่มมากขึ้น

อาหารแช่แข็ง

ขนาดตลาดสินค้าแช่แข็งทั่วโลกมีมูลค่า 291.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) อันเป็นผลมาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบในหมู่คนทำงานระดับโลกคาดว่าจะขยายขนาดอุตสาหกรรม ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากนี้การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหารที่มีความเสถียรในชั้นวางของผู้บริโภคคาดว่าจะขยายตลาดสำหรับสินค้าแช่แข็งในอนาคตอันใกล้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระแสการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกกำลังเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) เนื่องจากใช้เวลาในการปรุงอาหารน้อยลง เนื่องจากรูปแบบการทำงานที่เร่งรีบทำให้ผู้บริโภคมีเวลาในการปรุงอาหารที่บ้านน้อยลงซึ่งกระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์แช่แข็งเช่นมันฝรั่งแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปเนื้อสัตว์และปลา

จากข้อมูลของ ‘World Employment Social Outlook’ โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศในปี 2019 อัตราการว่างงานในประเทศที่มีรายได้สูงเช่นสหรัฐอเมริกา,สหราชอาณาจักร,เยอรมันและแคนาดาลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้โลกยังมีประชากรวัยทำงาน 3.3 พันล้านคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประชากรวัยทำงานจำนวนมากนี้ค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าแช่แข็งเพื่อการเตรียมอาหารที่ง่าย

เดือนมกราคมปี 2020มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก เกือบทุกประเทศในโลกเสนอให้มีการปิดกั้นระดับประเทศ ผู้คนถูกจำกัดไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้าน สถานการณ์ที่น่าตื่นตระหนกนี้ทั่วโลกได้ขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าแช่แข็งเนื่องจากอายุการเก็บรักษาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าลดจำนวนการเข้าชมตลาดเพื่อจับจ่ายสินค้าสินค้าแช่แข็ง